Info

info

FALSAFAH

Pendidikan merupakan usaha terancang yang berkesinambungan dan berterusan berpaksikan ilmu dan iman untuk melahirkan insan cemerlang sesuai dengan kehendak dan tuntutan agama, bangsa, negara serta zamannya

VISI

Menjana Kecemerlangan Berterusan dan Melestarikan
Sri Gunung Sebagai Sekolah Tersohor

MISI

Memberikan Pendidikan Berkualiti Kepada Warga Pelajar Demi Melahirkan Modal Insan Yang Berprestij Melalui Komitmen Yang Menyeluruh Serta Profesionalisme guru Dalam Persekitaran Dan Budaya Sekolah Yang Kondusif.

MATLAMAT

Melahirkan pelajar yang berilmu,bermoral dengan sahsiah dan tatasusila yang tinggi bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Negara.

Meningkatkan prestasi pencapaian pelajar dari segi kualiti dan kuantiti.

Menyediakan persekitaran yang relevan dan kondusif demi menggalakkan pelajar mengikuti pendidikan yang terbaik ke arah pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui perencanaan dan pelaksanaan program secara sistematik.

Memupuk dan mengembangkan potensi individu pelajar secara optimum untuk melahirkan generasi pelajar yang berwawasan, berketrampilan, dan berkewibawaan.

MOTTO
“ Cakna Kualiti, Sri Gunung Tersohor “

Advertisements
%d bloggers like this: